28. Dezember

IMG_9468
IMG_9470
IMG_9471
IMG_9473
IMG_9474 Ankunft im Hotel Don Giovanni Prag ... Link zum Aufruf der Hotel-Website
IMG_9475
IMG_9488
IMG_9486
IMG_9477
IMG_9478
IMG_9482
IMG_9483
IMG_9490
20221228_170634
20221228_170654
20221228_170709
IMG_9494
IMG_9495
IMG_9496
IMG_9497